VET DU HURDANA BOSTÄDER DET LÖNAR SIG ATT BYGGA I HANGÖ? VI VET.

Hima&Huvila har samarbetat med flera byggherrar som redan har byggt eller planerar nybyggnadsobjekt i Hangö. Vi skräddarsyr vår service till våra byggherrar och entreprenörkunder och använder oss av vårt professionella nätverk. Du får bl.a. följande service från samma ställe:

  • Konceptplanering inkl. bostädernas storleks- och placeringslösningar, utrymmeslösningar, utrustningsnivå samt definition av nivån på ytmaterial och inredningslösningar
  • Visualiseringsbilder
  • Förhandsmarknadsföring
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Styling och fotografering av den färdiga bostaden

Allra helst hoppar vi ombord redan innan planerna går till arkitekten. Vi har tio års erfarenhet av hurdana lägenheter våra kunder letar efter i Hangö – och vilken typ av lägenheter de förälskar sig i.

Du kan se både våra nya bostäder och bostäder som planeras här.